Studie a příprava dokumentace pro územní řízení přírodně blízkých cyklotras v Libereckém kraji.

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Studie představuje komplexní pohled na možnosti rozvoje cykloturistiky v Libereckém kraji. Jejím cílem je nejen mapování stávajícího stavu, ale také navrhování nových projektů a strategií pro budoucí rozvoj, návrh dotačních titulů. Vytvořením této metodiky chceme zajistit, aby orgány státní správy, obce i samotný Liberecký kraj měly jasný přehled o postupu při povolování trailových tratí a mohly tak efektivněji využívat dostupné zdroje a potenciál regionu. 

Studie mapuje aktuální stav přírodně blízkých cyklotras v kraji. Zahrnuje singltreky, bike areály, přírodní nezpevněné cyklostezky a oblasti s potenciálem pro rozvoj díky výskytu neoficiálních tras.