Provozní řád Trailů Trutnov Trails:

 

·      Jezdi podle svých schopností, seznam se předem s obtížností jednotlivých tratí.

·      Zkontroluj před jízdou technický stav svého kola.

 ·      Sleduj a respektuj značení, dodržuj návštěvní dobu a případné uzavírky.

 ·      Stezky jsou až na výjimky jednosměrné, jezdi pouze vyznačeným směrem.

 ·      Zastavuj jen na vhodných a přehledných místech, uvolni ihned průjezd trailem.

 ·      Nejezdi sám.

 ·      Dodržuj dostatečné odstupy ve skupině tak, abys byl schopen vždy včas zareagovat.

 ·      Používej vhodné oblečení a vybavení, měj při sobě nabitý mobilní telefon.

 ·      Používej vždy přilbu, vhodné jsou také rukavice (chrániče kolen, loktů...)

·      Buď obezřetný při jízdě po mokrém nebo nestabilním povrchu.

 ·      Obtížná místa nejdříve prohlédni, není ostuda je přenést, nebo zvolit objízdnou trasu.

 ·      Jezdi po vnitřní části stezky, zabráníš její destrukci.

 ·      Povalové lávky mohou za mokra klouzat, přejížděj je velmi opatrně nebo přejdi pěšky.

 ·      Buď ohleduplný k ostatním uživatelům stezek, v místech souběhu s turistickou trasou mají      
       pěší přednost!

 ·      Jízda po trailech Trutnov Trails je na vlastní nebezpečí!

Jezdi pouze po značených trailech a respektuj provozní dobu z důvodu ochrany zvěře, provozování myslivosti, i vlastní bezpečnosti!!!